Hotline: 1900.63.65.37 info@uhmbooking.com
Chính sách bảo mật
 • By luckystar
 • 21/01/2019

1.Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Uhmbooking bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Uhmbooking yêu cầu thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ để Uhmbooking liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên, khách hàng, đối tác.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Sàn giao dịch TMĐT Uhmbooking, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Chúng tôi sử dụng thông tin nhận diện cá nhân của khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về các dịch vụ cũng như phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích của khách hàng.

Các thành viên, khách hàng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste TMĐT Uhmbooking về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:                      

 • Đặt phòng khách sạn cho thành viên, khách hàng;
 • Cung cấp các dịch vụ, sự kiện đến thành viên, khách hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên, khách hàng và Sàn giao dịch điện tử Uhmbooking;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Uhmbooking.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp, bao gồm Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Uhmbooking.

4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 •  Công ty TNHH UHMBooking.com
 •  Văn phòng giao dịch: Phòng 804A, tầng 8, tòa nhà OneOpera, 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 •  Điện thoại: 02366 281 777 - Hotline: 1900.63.65.37
 •  Email: support@uhmbooking.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Uhmbooking thực hiện việc này.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên Uhmbooking được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Uhmbooking. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Uhmbooking cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý từ thành viên (ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ). Đồng thời Uhmbooking có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Uhmbooking có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Ban quản lý Uhmbooking yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Uhmbooking không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Khi thực hiện đặt phòng, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email. Có thể khách hàng cũng sẽ được yêu cầu cung cấp số điện thoại, thông tin thanh toán, tên khách đi cùng và các lựa chọn mong muốn cho kì nghỉ.
 • Để quản lý đặt phòng dễ dàng hơn, khách hàng có thể mở một tài khoản người dùng. Tài khoản này cho phép khách hàng lưu lại cài đặt cá nhân, xem các đặt phòng đã qua và quản lý những đặt phòng trong tương lai.
 • Khi khách hàng truy cập Uhmbooking, ngay cả lúc không thực hiện đặt phòng, chúng tôi vẫn có thể thu thập một số thông tin, như địa chỉ IP, trình duyệt sử dụng, thông tin về hệ điều hành, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ và những trang khách đã xem. Nếu khách hàng sử dụng thiết bị di động, chúng tôi cũng có thể sẽ thu thập các thông tin nhận dạng thiết bị di động của họ, cài đặt/đặc tính riêng về thiết bị cũng như các chi tiết về kinh độ/vĩ độ. Khi khách đặt phòng, hệ thống của chúng tôi sẽ đăng ký thông qua phương tiện và từ trang web khách dùng để thực hiện đặt phòng.
 • Đặt phòng & chỗ nghỉ: Trước tiên, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để hoàn tất và quản lý đặt phòng trực tuyến của khách, cũng như gửi các chi tiết đặt phòng tới chỗ nghỉ họ đã đặt.
 • Đánh giá của khách: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của khách hàng để mời khách hàng viết đánh giá sau kỳ nghỉ của mình. Đánh giá này giúp các du khách khác chọn được chỗ nghỉ phù hợp nhất với mình.
 • Quản lý tài khoản: Chúng tôi cung cấp tài khoản người dùng trên trang web của mình. Chúng tôi dùng các thông tin khách hàng cung cấp để điều phối tài khoản này, cho phép khách quản lý đặt phòng của mình, tận dụng các ưu đãi đặc biệt, thực hiện dễ dàng hơn những đặt phòng cho tương lai và quản lý cài đặt cá nhân.
 • Các hoạt động Marketing: Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của khách hàng trong các hoạt động quảng bá Marketing, trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin khách hàng bị sử dụng trái với mục đích đã thông báo với khách hàng:

Khi khách hành cho rằng thông tin của họ được sử dụng trái với mục đích mà ban quản lý sàn giao dịch đã thông báo với khách hàng, Khách hàng có thể gửi trực tiếp yêu cầu tới địa chỉ: 

 • Công ty TNHH UHMBooking.com
 •  Văn phòng giao dịch: Phòng 804A, tầng 8, tòa nhà OneOpera, 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 •  Điện thoại: 02366 281 777 - Hotline: 1900.63.65.37
 •  Email: support@uhmbooking.com

Ban quản lý sàn giao dịch sẽ tiến hành xác minh thông tin và giải quyết yêu cầu của khách hàng ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu phản ánh.

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là một trong các yêu cầu hàng đầu của Sàn giao dịch UHMBooking.com.

Sàn giao dịch UHMBooking.com có trách nhiệm bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sử dụng mọi biện thích hợp để bảo mật và bảo vệ các thông tin mà Khách hàng cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ. Mọi truy cập trái phép được loại bỏ hoàn toàn.

Khách hàng được khuyến nghị cần nắm rõ các quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của sàn UHMBooking.com. Tuy nhiên, khách hàng phải có trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mình, không để đối tượng thứ 3 biết và sử dụng tài khoản cho các mục đích không phù hợp. Trường hợp này việc truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của UHMBooking.com, UHMBooking.com sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đánh mất tài khoản và có những truy cập trái phép từ tài khoản bị đánh mất.

Call
Essential SSL