Hotline: 1900.63.65.37 info@uhmbooking.com
Quy chế hoạt động
  • By luckystar
  • 22/01/2019

Uhmbooking.com là Sàn giao dịch thương mại điện tử phục vụ thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện đăng bán các dịch vụ du lịch: phòng khách sạn và dịch vụ hội nghị /sự kiện trực tuyến.
Sứ mệnh mà Uhmbooking.com hướng tới là sẽ trở thành Sàn giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch đáng tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử và là cầu nối thương mại giữa nhà cung cấp dịch vụ du lịch đến các khách hàng trong và ngoài nước.

I. Nguyên tắc chung
Sàn giao dịch điện tử Uhmbooking.com do Công ty TNHH Uhmbooking.com (Công ty) xây dựng và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Uhmbooking.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Uhmbooking.com và các bên liên quan cung cấp.
Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng thông tin được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử
Uhmbooking.com.
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử 
Uhmbooking.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ không trái với qui định của pháp luật.
Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên
Uhmbooking.com phải minh bạch và chính xác.
Dịch vụ được giới thiệu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử
Uhmbooking.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT
Uhmbooking.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Uhmbooking.com.
II. Quy định chung
Tên Miền Sàn Giao dịch Thƣơng mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Uhmbooking.com do Công ty TNHH Uhmbooking.com phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: Uhmbooking.com (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Uhmbooking.com”).
Định nghĩa chung
Đối tác/ Nhà cung cấp(NCC):
Là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch về lưu trú thông qua hình thức đăng bán tại website Uhmbooking.com.
Khách hàng/ Ngƣời mua: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về dịch vụ lưu trú từ các nhà cung cấp cũng như về các dịch vụ du lịch được đăng tải trên Uhmbooking.com
Thành viên: là bao gồm cả nhà cung cấp và khách hàng.
Hàng hóa/ dịch vụ: là các dịch vụ về du lịch phòng khách sạn, villa nghỉ dưỡng, không gian tổ chức hội nghị, sự kiện,…
- Thành viên khi tham gia sàn giao dịch phải tự tìm hiểu quyền và trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung quy chế của sàn giao dịch TMĐT. Tất cả thông tin về Điều khoản sử dụng dịch vụ của Uhmbooking.com có thể được thay đổi, phụ thuộc vào chính sách và quy chế hoạt động của Uhmbooking.com bởi chủ sỡ hữu, người xây dựng thương hiệu Uhmbooking.com.
- Sàn giao dịch thương mại điện tử Uhmbooking.com là website cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể cung ứng các dịch vụ lưu trú tại khách sạn, resort, sự kiện trên đó. Thông qua sàn giao dịch, khách hàng có thể tự tìm kiếm thông tin về phòng ở khách sạn, phòng hội họp, hội nghị, tiệc và tiến hành giao dịch như các hướng dẫn trên website.
- Sàn giao dịch Uhmbooking.com là cầu nối thương mại giữa người bán và người mua, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và là nơi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý.
- Sàn giao dịch Uhmbooking.com là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ bao gồm: cung cấp về đặt phòng khách sạn trực tuyến, các gói du lịch trọn gói trực tuyến và đặt trực tuyến dịch vụ sự kiện (áp dụng cho đối tác riêng của chúng tôi) giới thiệu các chương trình khuyến mãi, thông tin khuyến mãi ở các khách sạn.
- Sàn giao dịch Uhmbooking.com không giới hạn số lượng thành viên. Đối tượng thành viên bao gồm tất cả các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt phòng lưu trú và sự kiện trực tuyến.

III. Quy trình giao dịch (Xem chi tiết tại file đính kèm)

Call
Essential SSL